ĎAKUJEME

Vám všetkým za to,
že spolu tvoríme paralalympijskú rodinu
a festival Paráda tak môže každý rok prinášať
deň plný nádhernej atmosféry, zábavy, športu
a priateľstva.

 

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top